Kadry i płace Zielona Góra

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, bo wiemy,
że każdy biznes charakteryzuje się różnymi cechami

Oferujemy pełną obsługę
kadr i płac w Państwa firmie
a w szczególności:

  • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, akta osobowe, ewidencja czasu pracy)
  • obsługa obowiązków związanych z ZUS
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, roczne rozliczenia pracowników – Pit-11, Pit-40, sporządzanie deklaracji i informacji o uzyskanych dochodach osób fizycznych dla urzędów skarbowych
  • przygotowanie i prowadzenie akt osobowych
  • przygotowanie list płac